Forum

Forum


For å bli godkjent som bruker av forumet, MÅ du bruke nøyaktig samme nick (kallenavn) som du bruker på www.geocaching.com, skrevet på nøyaktig samme måte.


Alle kan bli medlem av forumet, men medlemmer av Vestfold Vikings får tilgang til flere emner enn andre medlemmer.


Forumets medlemmer av Vestfold Vikings baserer seg på medlemmer av Vestfold Vikings på Facebook.Her kan du komme til forumet

Copyright © 2011-2020 Vestfold Vikings Geocaching.  All Rights Reserved